İcra Davaları

İcra Davaları

Borç İcraya Ne Zaman Verilir?

Ticari yaşam süresince, zamanında ödenmeyen borçlar için bankaların dışında olan şahıs ve şirketler, icra takibi ve haciz işlemleri başlatabilir. İcra takibi ve haciz işlemleri mevzubahis olduğunda; sürecin doğru şekilde yürütülmesi, itiraz süreleri içerisinde gereken işlemlerin yapılması, itiraz dilekçelerinin doğru ve usule uygun biçimde hazırlanması son derece mühim konulardır. İcra davaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, sitesinden edinebilirsiniz. Borcun toplu olarak değil de taksitler şeklinde ödenmesi yönünde çeşitli alternatiflerin sunulduğu icra takibi işlemlerinin yanı sıra haciz işlemlerinin tatbiki esnasında uygulamalara itiraz etme hakkı da bulunur. İcra davaları, çoklu süreçleri içerdiğinden profesyonel bir avukat yoluyla yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

İcra davaları açılma sebebi, borçtur. Borç, alacaklı olanın istemeye hakkının olduğu ve borçlu olanın da borcunu ödemekle sorumlu olduğu hukuki bir ilişkidir. Borç, hukuken kanıtlanmış olan bir yükümlülük olmakla beraber, vadesi gelmiş olan borcun zamanında ödenmemesi, uzun süre ödenemeyen borcun faiziyle birlikte ödenmesi de borçlu alacaklı ilişkisinde mevcuttur. Bir borç için icra takibi ve haciz işlemleri başlatılabilmesi için borcun var olduğunun ve yasal olarak ispat edilmesinin gerektiği ortadadır. Borcun ispatı üzerine alacaklı borçluya borcunu ödemesi yönünde bir tebligat yollar. Tebliğ süresi içinde herhangi bir cevap alamadığı takdirde, borç bilgisi ihtarname şeklinde gönderilerek borçlunun borcunu ödemesi istenir. Bu süre içerisinde de borç ödenmezse borçlunun mal varlığı araştırılarak borca karşılık gelen malların haciz işlemleri başlatılabilir.

İcra takibi belli bir sürecin izlenmesinden sonra başlar. İcra takibi başlatılması için;

  • İcra Dairesi’ne dilekçe verilir.
  • İcra takip dilekçesi üzerine İcra Müdürlüğü’nden ödeme emri veya icra emri tebliğ edilir.