Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yeni Bir Çağ Başlıyor

Büyüme Dönemi Başlıyor

Aydınlatma sektöründe gelişimin nerelerde olacağı; 2013-2017 Global Aydınlatma Kontrolleri Sektörü raporuna göre ortaya çıktı. Ağ tabanlı aydınlatma kontrolü sistemlerinin düşük maliyetli ve çevreye duyarlı olmasına karşın istenen başarıya ulaşamaması, Light Emitting Diode ürünlerinin piyasaya çıkmasına bağlanmaktadır. 21’inci yüzyılda aydınlatma sektörüne liderlik edecek olan alan, aydınlatma sistemlerinin kullanımı olacaktır. Rapora göre; 2020 yılına kadar aydınlatma kontrol sistemleri %12’lik bir büyüme göstererek ve en fazla Çin ve Asya da olması beklenmektedir. Tüm dünyada giderek artan ve gelişen aydınlatma sektörünün olgunluk dönemini geri de bıraktığı, özellikle uygun ile mimarların bu küçük ışık cihazlarını binalara sokması ile, inşaat sektörü ile aydınlatma sektörü birlikte anılmaya başladı. İnşaat firmalarının son 7 yıla kadar aydınlatma ürünleri kullanmamasından dolayı büyüyemeyen sektör, LED teknolojisinin gelişmesi ise yükselmeye başlamıştır. Çünkü inşaat sektörü de arza göre yenilikçi yaklaşımlar sergilemek zorunda kalmıştır.  Aydınlatma kontrol sistemleri; 2007 yılındaki krize rağmen 197 milyon Euro’luk bir hacme ulaşmıştı. 2010 yılında büyümesine tekrardan başlayan sektör, 2017 yılına kadar dinamik bir şekilde devam edecektir.

Akıllı Evlerin Ötesi Geçiş

Bu süreç zarfında LED ürünlerin kullanımı yüksek seviyeye ulaşmış olacak ve 2017 yılı sonrasında %8’lik bir büyüme daha gerçekleşeceği düşünülmektedir. Rapora göre; yeni aydınlatma sistemlerinin internet ile iletişim kurabilmesi, akıllı evlerin daha ilerisi aşamasını oluşturmaya yarayacak ve çeşitli sensörler sayesinde çevresel sorunlara yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Dünya üzerinde akıllı eve olan özlemin hat safhada olması ancak hayata geçirilişin çok az ve yüksek maliyetli olması, yeni nesil LED aydınlatma ürünleri ile giderilebileceği düşünülmektedir. Esnek birer yapıya sahip olan bu ürünler ve düşük şerit led fiyatları ile akıllı evlerin uygulanabilirliği yüksek olacak hem de maliyeti düşük olacaktır. Sadece aydınlatmanın da ötesine geçilerek birçok hizmeti sağlayabilecek LED’ler üretilecektir. Ancak yeni nesil bu teknolojinin eski evlere uygulanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Havalandırma sistemi yetersizliği, fan üniteleri eksikliği gibi çeşitli durumlar; fiziksel şartları uygun olmayan binalara kurulumu imkansız hale getirmektedir. Ayrıca kablosuz iletişim teknolojisinin desteklenmemesi de, diğer nedenlerden bir tanesi.

www.aydinlatmapasaji.com