LAPAROSKOPİK CERRAHININ AVANTAJLARI NELERDİR?

LAPAROSKOPİK CERRAHININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Laparoskopik Ameliyatlar Hangi İşlemlerde Kullanılır?

Vücutta açılan küçük delikler sayesinde vücut içerisine kamera girdisini sağlayarak cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan laparoskopik sistemde, uzman ve tecrübeli doktorlar tarafından işlemler gerçekleştirilir. Detaylı bilgi için sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kamera girdisinin yanı sıra operasyon araçlarının girişi için de santimlerle ifade edilen deliklerin açıldığı sistem, cerrahın bir elinin ameliyat sahasına sokulmasına, diğer yandan da teknoloji yardımıyla operasyon araçlarını kullanmasına imkan tanıyan varyasyonlara sahiptir.

Laparoskopik Ameliyatının Artıları

Vücudun birçok alanı için tercih edilebilen laparoskopik cerrahi yöntemleri en çok ürolojik cerrahilerde tercih edilir. Lenf dokularının çıkartılması, böbrek tümörü ameliyatları, üreterdeki operasyonlar, atrofik böbreği çıkartılması, böbreküstü bezi ameliyatları, böbrek kisti çıkartılması ve üreteropelvik bileşke darlığı düzeltilmesi ameliyatlarında kullanılan sistemlerin birçok faydası bulunur. Bu işlemde kesikler çok küçük olduğu için ameliyat sonrasında neredeyse hiç iz kalmaz. Bu noktada önemli olan, işlemler için gibi tecrübeli doktorların tercih edilmesidir. Alanında uzman ve tecrübeli doktorları tercih eden hastalar, bu sayede iyileşme sürecinde de birçok avantaja sahip olur. Laparoskopik ameliyat yönteminin birçok artısı vardır. Bunlardan ilki hasta konforu ile ilgilidir. İşlemden sonra oluşabilecek ağrı oranı oldukça düşüktür. Ameliyat esnasında organların 10-15 kat büyütülerek görüntülenmesini sağlayan cihazlar kullanıldığı için açık ameliyatlara göre kanama oranı da oldukça düşük seviyelerde seyreder. İşlem esnasında vücutta çok küçük delikler açıldığı için neredeyse hiç iz kalmaz. İyileşme sürecinin açık ameliyatlara oranla çok daha hızlı olduğu bu yöntemde kişinin hastanede yatış süresinin az olması sağlanır. Kısa süre içerisinde normal yaşantısına dönebilen hastalar eski yaşam konforuna daha kısa sürede ulaşma fırsatı bulur. Cerrahi eğitim ve cerrahi uygulamaların daha hızlı olduğu bu yöntem hem doktorlar hem de hastalar için son derece konforlu bir uygulamadır.