Hisse Senetlerinin Vergi Açısından Avantajları

Hisse Senetlerinin Vergi Açısından Avantajları

Kar Paylarında Sağlanan Avantajları Nedir

Hisse senetleri eski zamanlardan günümüze kadar hayatımızda her zaman önemli bir yere sahip olmaktadır. Buna göre geçici ilmühaber alanlarında hisse senetlerinin vergilendirme rejimi ile aynı hükümlere tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla da bilinmesi gerekmektedir ki bu konularda olan bütün açıklamalar ve bilgiler ise geçici ilmühaber açısından geçerli olmaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar hisse senetleri oldukça fazla kullanılmaktadır ve hisse senedi basımı da oldukça fazla şekillerde yapılmaktadır. Türkiye’de de yerleşik olarak gerçek kişi hisse sahipleri, sahip oldukları hisse senetlerinden kar payları gelirlerini elde edebilecekleri gibi diğer yandan da sahip oldukları hisse senetlerinin elden çıkardıklarında da en etkili şekillerde ve kısa süre içerisinde de belirli kazançlar elde edilmektedir.Kar payları şirketlerin yılsonlarında elde ettikleri karların dağıtılması sonucunda elde edilen gelirler olmaktadır. alanlarında temettü de denilen kar payları gelir vergisinin kanununun 75. maddesine göre de menkul sermaye iradı olarak da vergilenmesi yapılmaktadır.

Satım İşlemlerinde Sağlanan Avantajlar Nedir

Söz konusu olan istisnaya tabi olan kar paylarının GVK’nın 94/1-6 maddelerine göre de dağıtımlarda gelir vergilerinin stopajlarına sahip olmaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı da istisna kapsamlarında elde edilecek olan bu kar paylarının stopaja tabi tutulmuş şekillerde elde edilecek kar payları olmaktadır. Stopajlara tabi tutulacak ve elde edilen bütün gelirlerin beyannamelere aktarılmasında ana kurallar bu gelirlerin brüt olarak nazara alınmasıdır. Net olan gelirler üzerinden vergilendirme yapılmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı da kar paylarında elde edilenlerin istisna olan yarı tutarları hesaplamalardan önce elde ettikleri kar paylarını brütleştirmeleri sonra da yarısını alarak istisna ve vergiye tabi tutarları hesaplamaları mutlaka gerekmektedir.Hisse senetlerinden gelir elde etmenin diğer farklı bir yolu ise elde çıkarmasıdır. Diğer bir deyişle de satış işlemleridir. Hisse senedi basımı alanlarında elde edilişleri ile elden çıkarışları arasında bulunan farklar gelir vergisinin kanununa mükerrer 80. Maddesi 1. fıkrasına göre değer artış kazançları olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

www.anlasmalimatbaa.com.tr