İşyeri Kiralama Sözleşmesi Nedir

İşyeri Kiralama Sözleşmesi Nedir

İşyeri Sözleşme Feshi

İşyeri kira sözleşmeleri işyerini kiralayan ile işyerini kiraya veren iki taraf arasında imzalanan yazılı sözleşmelerdir. Pek çok kişi işyeri kira sözleşmesini sadece işyerini kiraya veren kişinin haklarını koruyan bir sözleşme olarak görmektedir. Oysaki bu sözleşme en az mülk sahibi kadar kiralayan kişinin de haklarını korumaya yönelik bir sözleşmedir. Önemli olan imzalanan sözleşmeye her iki tarafında kendi isteklerine yazılı olarak yer vermesidir. Yapılan incelemeler sektöründe artık kira sözleşmesi imzalanmadan kiralama işlemlerinin yapılmadığını göstermektedir. Kira sözleşmelerinde kiralanan işyerinde bulunan taşınır ya da taşınmaz mallar, kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihi, aylık kira bedeli ile bu bedelin ödenmesi gereken tarih aralığı ve her iki tarafın özel şartları bulunuyorsa bu şartlar mutlaka eksiksiz olarak yazılmalıdır. Aksi halde her iki tarafında yaşanacak bir anlaşmazlık halinde sorunlarının çözümü çok daha zor bir hal alacaktır. Unutulmamalıdır ki sözlü beyanların ispatı her zaman yazılı beyanlara göre çok daha zordur. İşyeri sözleşmelerinin feshedilmesi son derece sık karşılaşılan bir durumdur.

Devren Kiralık İşyeri Sözleşmesi

Kiracının kira sözleşmesini feshetmesi için mutlaka haklı sebepleri olması gerekmektedir. Ortada böyle bir sebep yokken kiracının tek taraflı fesih hakkını kullanması sözleşme sona erene kadar olan kira bedelini ödemesini zorunlu kılacaktır. İşyerinin iskânının olmaması nedeni ile kiracının ruhsat alamaması, elektriğinin ya da suyunun kesik olması gibi kiracıyı işyerinde çalışmaktan alıkoyan nedenler haklı neden olarak görülmektedir. Yine kiracının kirasını sürekli olarak geciktirmesi ya da ödememesi veya da kiraladığı amacın dışında kullanması kiraya veren kişinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkını kazanmasına neden olmaktadır. Devren kiralık işyerleri adından da anlaşılacağı üzere bir işyeri kiralamaktan öte hali hazırda çalışan ve o işin yapılması için ihtiyaç duyulan malzemelere sahip olan işyerleri için yapılan kira sözleşmeleridir. En basit örnekle fırın açan bir kişinin bu fırını işletemeyerek bir başka kişiye çalıştırma hakkını satması ya da kiraya vermesi devren kiralık ya da devren satılık işyeri sözleşmelerinin konusunu oluşturmaktadır.

www.denizliemlakbul.com