Hisse Senedi İle Tahvil Arasında Olan Farklar Nedir

Hisse Senedi İle Tahvil Arasında Olan Farklar Nedir

Ekonomik Açıdan Farklar Nelerdir

Bilinmesi gerekmektedir ki tahviller ile hisse senetleri arasında olan bazı farklar bulunmaktadır. Buna göre  takip ve tahvil bir borç senedi olmaktadır ve hisse senetleri ise belirli bir mülkiyet senedidir. Tahvil sahipleri, tahvil çıkaran kuruluşların uzun vadeli alacaklısı olmaktadır ve bu kişilerinde bir şirkete sağlamış olduğu sermaye yabancı sermaye olmaktadır. Tahvillerin sahipleri şirketlerin aktifi üzerindeki bütün alacakların başka hiçbir şekilde hakka sahip değildirler ve buna göre şirketlerin yönetimlerine katılamazlar. Bunlara karşılık olarak da bu şirketlerin brüt karından önce tahvil sahiplerine faiz ödenmektedir. Buna göre bilanço kar gösterirse hisse senetlerine temettü ödenmektedir. Bu sistemleri getirisi belli ve sabittir ancak faiz oranları iktisadi şartlar değiştiğinde mevzuat değişikliği ile değişebilmektedir.Hisse senetleri ve tahvil arasında bulunan en önemli ekonomik farklar ise risk konusu olmaktadır. Bu aşamalarda tahvil sahipleri ihraç eden şirketlerin kar ve zarar risklerine katılmazlar.

Tahvil Ve Hisse Senetleri 

Canlı borsa takip sistemi ve tahvil sahipleri için risk, fakat şirketlerin tahvil anapara ve faizlerini ödemeyecek durumlara gelmesi halinde söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda ise hisse senetlerine karşı da bu sistemler oldukça avantajlıdır. Bilinmesi gerekmektedir ki tahvil bir borç senedi olduğuna göre bütün borçların anapara ve faizleri gereğinde yargı yollarına başvurmak suretiyle kısa sürede ve en etkili şekillerde gerekli hizmetler verilmektedir. Şirketlerin iflası ve olası sorunlar karşısında ya da tasfiyesi hallerinde de tasfiyeden öncelikle bütün borçlar ödeneceği için tahvil sahiplerinin hisse senedi sahiplerinden önce alacaklarını kısa sürede alırlar. Canlı borsa takip ve hisse senedi sahipleri ise, ancak bu şirketlerin mal varlıklarından bütün olan borçlar ödendikten ve tasfiye masrafları çıktıktan sonra diğer bütün kalanları ise hisseleri oranlarda paylaşılmaktadır. Fakat bu noktada bilinmesi gerekmektedir ki tahvil alacaklıları icra, iflas ve tasfiyede yeterince korunmuş değildirler. Kıymetli olan evrak saydığı halde, icra iflas kanunu tahvili bono, çek ve ayrıca poliçe gibi mütalaa etmemiş olması gerekmektedir.

Borsadirekt.com