Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin çocuklar ve para konularında anlaşarak boşanmalarına verilen isimdir. Bu boşanma türünde eşlerin en az bir yıl süre evli kalmaları gerekir. Yani kanunen 1 yıldan daha az evli kalan kişilerin anlaşmalı olarak boşanmaları uygun değildir. Evlilikleri 1 yıldan daha kısa süren çiftler başka bir boşanma sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda dava çekişmeli olur. Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında eşlerin davayı beraber açması ya da eşlerden birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin her birinin talep birliğine varması gerekir. Nafaka, velayet, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları gibi konularda fikir birliği yapmış olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken, boşanmanın anlaşmalı boşanmaya uygun olduğu ile ilgili tüm huşular yazılmalıdır. sitesinden anlaşmalı boşanma ile ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında başka şartlarında yerine getirilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda davalı ile davacının beraber hakim karşısına geçmeleri gerekir. Bu şekilde boşanma isteklerini beyan etmeleri gerekir. Bu şekilde hakim iki tarafın da gerçekten boşanmak isteyip istemediğine karar verebilir. Boşanmanın mali sonuçları, çocukların velayeti gibi konularda tarafların fikir birliği içerisinde olması ile taraflar anlaşmalı olarak boşanabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, davanın başlangıç aşamasında tarafların anlaştıklarını ve tüm sonuçlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Bu anlaşma sözleşme haline getirilip mahkemeye sunulur. Bu şekilde kesin bir karar haline getirilmiş olur. Tarafların hazırlamış olduğu protokolü Aile Mahkemesi hakiminin uygun bulması halinde boşanma işlemi protokolde yer alan taraf iradelerine uygun bir şekilde gerçekleşir. Alanında uzman avukatlardan alacağınız destek sayesinde boşanma durumlarının hızlı bir şekilde ve tarafları yıpratmadan gerçekleştirilmesi mümkün olur.