Yalan Söylemek

Yalan Söylemek

Yalan Söylemek

Zor durumlarda pek çok kişi yalana başvurur. Bunun dışında sürekli yalan söylemek gibi psikolojik sorunlar da söz konusu. Yapılan araştırmalara göre dışa dönük kişilik yapısı olanlar yalana daha çok rağbet ediyor. Aynı araştırmada kadınlar erkeklerle hemen hemen aynı oranda yalan söylüyorlar. Bu durumda yalan konusunda cinsiyet ayrımı olmuyor. Kadınlar birlikte oldukları ortamlarda başkalarına dair daha fazla yalan söyleyebiliyorlar. Erkeklerin yalanları ise ağırlıkta olarak kendilerine ilgilendiren konularda yoğunlaşıyor.

Vücut Dili Yalanı Ele Veriyor

Yalan söylemek çocukluk çağlarında ebeveynlerini örnek alan çocuklarda belirgin özellikler gösteriyor. Çocuklar yalan söylemeyi genellikle aile içinde ebeveynlerinden öğreniyorlar. Yalan söylemenin genetik durumla hiçbir alakası yok. Genellikle anne, baba kardeş, arkadaş ve çevre faktörleri belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Eğer çocuk kendi çevresinde zor durumda kalıp yalan söyleyen birini görüyorsa kendisi de bu durumu örnek alıp aynı şeyi uygulayabiliyor. Hatta yalan söylemeyi bir çeşit savunma biçimi olarak da geliştirebiliyor. Araştırmalara göre alan söylemek kişinin sosyal zeka durumuyla ilintili. Sosyal zekası yüksek kişilerin söylediği yalanlar da son derece ustalıklı ve inandırıcı oluyor. Vücut dili çoğu zaman yalanı ele veren en önemli unsur.