Atık Su Nedir, Özellikleri Nelerdir

Atık Su Nedir, Özellikleri Nelerdir

Atık Su Tanımlanması

Endüstrileşme, kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen nüfus yoğunluğu kentlerde su kaynaklarının kirlenmesine neden olmakta. Konuyla ilgili bilgi almak için internet sitelerindeki firmaları ziyaret edebilirsiniz. Yakın gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de susuzluktur. Öyle ki ileriki yıllarda savaşların su nedeniyle çıkacağı konuşulmakta. Kentleşme ile birlikte hayatımıza dahil olan kavramlardan biri de atık su kavramıdır. Evsel kullanıma bağlı olarak ya da endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan atık sular tarım kaynaklı olarak da oluşabilir. Atık su haline gelen sular, kimyasal, fiziksel bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını yitirirler. Atık hale gelmiş bu sular kaynağından arıtma tesislerine nakledirelek arıtıldığında farklı alanlarda kullanılabilir.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık sular karakterizasyon ve debisine göre değerlendirmeye tabi tutulur. Atık suların karakterizasyonu belirlenirken fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alınır. Renk, koku, sıcaklık gibi özellikler atık suyun karakterinin belirlenmesinde dikkate alınan fiziksel özelliklerdir. Suyun içinde bulunan uçucu bileşikler, yağ- gress, pestititler ise suyun kimyasal karakterizasyonunun belirlemede etkili olan faktörlerdir. Bunun dışında suyun içindeki bakteriler, virüsler, hayvanlar, bitkiler biyolojik özelliklerini tespit etmede kullanılan ayrıştırıcı özelliklerdir. Atık suların karakterizasyon tespiti için sudan örnek numune alınır ve yapılan bir takım testlerden sonra suyun niteliği belirlenir. Bu tespitin doğru bir şekilde yapılması suyun uygun su arıtma tesislerinde ayrıştırılmasını ve yeniden kullanılır hale getirilmesini sağlar. Arıtılmadan doğaya bırakılan sular ne yazık ki temiz su kaynaklarını kirleterek daha fazla çevre kirliliğine neden olmakta.