Atık Bertarafı

Atık Bertarafı

Atık Nedir

Sanayi sektöründe yer alan firmaların üretim aşamasında pek çok atık ortaya çıkmakta. Bu atıkların doğru bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi insan ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Katı, sıvı ve gaz atık bertarafı ile ilgili teknik bilgi almak için ile iletişime geçebilirsiniz.

Atık Bertarafı Nasıl Yapılır

Atık üretimden tüketime kadar her aşamada kullanıcının artık kullanmadığı maddeler için kullanılan bir kavramdır. Bu maddeler katı durumda olduğu gibi sıvı ve gaz halinde de olabilir. Atık yönetimi üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar ortaya çıkan bu maddelerin uygun şekilde toplanarak üretime yeniden kazandırılmasını veya geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların, türüne uygun şekilde bertaraf edilmesi demektir. Sanayileşmeye ve kentleşmeye bağlı olarak her gün pek çok madde atık olarak ortaya çıkmakta ve bu atıkların bertaraf edilmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. İyi bir atık yönetimi ile her firma ve her kurum atıkların toplanması ve geri dönüştülürmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Atık yönetiminin ve bertarafının temel ilke ve esasları 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre atığın kaynağında azaltılması temel ilkedir. Atıkların bertaraf işlemlerinde çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak uygulamalarda kaçınmak gerekir, bu kurala uymayan işletmeler, tüzel ve gerçek kişiler hakkında yasal işlem yapılır. Atıkların bertarafında çevreye verilen zarardan ilgili kurum, kuruluş, işletme ve tesis sorumludur. Tüm bu kurallar ve atık yönetimi esasları hakkında detaylı bilgi almak için ERALATIK.COM.TR ile iletişime geçebilirsiniz.