Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Hedeflere ulaşmak, kalite politikaları belirlemek, prosedürlerin, süreçlerin ve sorumlulukların belgelenmesi için hazırlanmış olan sisteme kalite yönetim sistemi adı verilmektedir. Bu sistemin faaliyetlerden müşterilere ve yasal olarak belirlenmek olan gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olması gerekmektedir. Ayrıca verimlilik ve etkinlik de bu sistemler ile belirlenmelidir. Kontrol listelerinin sağlanması ve kusursuz bir süreç için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/kalite-yonetimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Gerekliliklerin belirlenmesinde kullanılan uluslararası standart ISO 9001:2015 olmaktadır. Sisteme yönelik olan yaklaşım bu şekilde olmakla birlikte oluşturulan belgelerin de sistemi ifade etmeye yönelik olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu standartları uygulamanın ise çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Faydaları Nelerdir?

Kuruluşların performanslarının her zerresini doğrudan etkilen bu yaklaşımın yararlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Kuruluşlara ve müşterilere güven aşılar.
 • İşin tekrar edilmesi, müşteri portföyünün gelişmesi, daha fazla satış ile kar marjının artırılmasına yardımcı olur.
 • Yasal düzenlemelere uyumlu olarak faaliyet gösterilmesine yardımcı olur. Ek kaynaklar açısından değerlendirildiğinde ise şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
 • Kuruluşların yön belirlemesine yardımcı olur.
 • Sonuçların tutarlı olmasını sağlar.
 • Süreçlerin tanımlanması, kontrol edilmesi ve durum kötü ise iyileştirilmesine olanak tanır.
 • Atıkların azaltılmasına yardımcı olur.
 • Eğitim anlamında fırsatların belirlenmesi ve kolaylaştırılması sağlanır.
 • Çalışan personel gözlenebilir.
 • Hatalar minimize edilir.

Genel olarak uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan standartlar dahilinde 7 temel kalite ilkesi bulunmaktadır. Bunlar ise;

 • İlişkilerin yönetimi
 • Kanıta dayalı olarak karar verme süreci
 • Müşteri odaklı olma
 • Devamlı olarak geliştirme
 • Sürece dair yaklaşımlar
 • İnsanların katılımı
 • Liderlik

Kurum ve kuruluşlar tarafından bu ilkelere uygun olacak şekilde bir disiplin benimsemek gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların kalite odaklı olması gerekir. Özelleştirmeye sahip yazılımlar ile süreçlerin ve sistemin yönetilmesi daha kolay olacaktır.