Gelişen Sosyal Medya İçerisindeki Bilinçli Ebeveynler

Gelişen Sosyal Medya İçerisindeki Bilinçli Ebeveynler

İçerikleri Artık Kullanıcılar Kendileri Oluşturuyor.

Zaman içerisinde büyük gelişmeler kaydederek günümüzdeki halini almakta olan sosyal medya, kişilerin hayatında birçok değişikliler meydana getirmiştir. Hayal gücünün eskiye göre önem kazanmasıyla birlikte medya içerisinde yer alan içerikleri kullanıcılar kendileri oluşturmaya başlamaktadırlar. Herkesin özgürce katılabildiği bir katılım çağı diye de adlandırılabilecek bir konuma gelinmiş ve değişimin hızı gittikçe artan bir grafik çizmiştir.

Günümüzde İnternete olan Bağ Artıyor.

Sosyal medyanın geliştiği bir ortamda yetişen çocukların teknoloji ile birlikte gözlerini açtıkları hatta birçok bilgiyi ebeveynlerinden önce öğrenip onlara öğrettikleri bile görülmüştür. Bunun sonucu olarak ebeveynler de internet ile olan bağlarını arttırarak çocuklarının bu ortamdaki faaliyetlerini izleme şansını yakalamış ve günden güne daha bilinçli ebeveynler haline gelmişlerdir.