Kültürel Alışverişte Çevirinin Önemi

Kültürel Alışverişte Çevirinin Önemi

Akademi Merkezli Çeviri

Çeviriye kültürel alışverişte yeni bir perspektif olarak bakılıyor. İster kaynak kültür ister erek kültür olsun çevirinin hizmet ettiği dinleyici ve okuyucular buna kendi kültürlerinin perspektifinden bakıyor. Bu yüzden teori çeviri incelemeleri ile betimleyici çeviri arasında fark vardır. Bu noktada ayrım yapmak gerekirse yazılı tercüme arasında rahatlıkla bölümlemeler yapabiliriz. Her ne kadar bu çeviri kollarının arasına gerek tarihsel süreç gerekse ekonomik yansımalar etki etse de çevirinin aktarımı sırasında aslına sadık kalınışı oldukça büyük bir önem taşır. Pek tabii bu doğrultuda tarihsel dönemeç diye adlandırılabilecek bir süreç başlar. Dolayısıyla çeviride yapay ve çoğu zaman olumsal dilsel eşdeğerlikler adı verilen şeyin tarihselliğine ilişkin artan bir farkındalık söz konusudur.Her ne kadar çeviri temel olarak yazılı ve sözlü tercüme olarak ikiye ayrılmış olsa da biliyoruz ki her alanda yapılan çeviri kendi içerisindeki temel farklılıklar arasında ayrım göstermektedir. Bunlardan en belirgini belki de akademi çerçevesinde yapılan çevirilerdir. Zira bu tip çevirilerde bariz ayrımlar vardır. Bu ayrımlar çeviri yapılırken tercümanın özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Çeviri Üzerine Kitaplar

Özellikle çevirmenlik alanında uzmanlaşmaya adım atan bireylerin çokça faydalanmakta olduğu çeviri üzerine kitaplar sadece yazılı değil aynı zamanda sözlü tercüme alanında da fazlasıyla kaynak alanına sahiptir. Çeviri üzerine kitaplar genellikle normatiftir ama çeviribilimin odak noktası tıpkı toplumbilimde olduğu gibi geçmişten beri betimleyicidir ve çevirmenlerin ne yapmaları gerektiğinden ziyade ne yaptıklarını vurgular. Bu alanda yapılan incelemeler tıpkı çeviride alımlama teorisi ve okuma tarihi gibi kiteleye odaklanmış, tercümeleri onlara ev sahipliği yapan kültürün olguları ve o kültürdeki değişimin failleri olarak görülmüştür. Sonuç olarak bunda sadece çeviri alanındaki eğitimcilerin değil aynı zamanda çeviri alanında eğitim görenlerin de katkısı oldukça büyüktür.Dolayısıyla bu tip çeviirlerin yaratıcılığından ve yeniliğinden söz etmek pek de mümkün değildir. Her ne kadar kulağa hoş bir çeviri yöntemi gibi gelinmese de akademi merkezli yapılan çevirilerin belirgin amaçları olduğu için bu tip çeviriler ne okuyucu, dinleyici ne de tercümanı rahatsız etmektedir.