Huzurevlerindeki Yaşlı Yaşam Kalitesi ve Bireylere Özgü Etken İlişkileri

Huzurevlerindeki Yaşlı Yaşam Kalitesi ve Bireylere Özgü Etken İlişkileri

Yaşlıların Yaşam Kalitelerini Ölçmekteki Bulgular 

Huzurevlerinde kalan 60 yaş üzerinde olan yaşlıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve yaşam kalitelerine etki eden bireysel olarak bazı etkenleri araştırılmaları bu kapsam altında amaçlanmaktadır. Bu etkin çalışmalar için yeni yasa kapsamında bazı mekânlarında gerekli aşamalar yapılmaya başladı. Buna göre ise eğitimsizlikler için Standardize Mini Mental Test’den yaklaşık olarak 24 puanın altında alanlar dışlandı ve 39 yaşlı bu çalışmalara alındı. Gerekli olan çalışmalara katılan yaşlılara sosyodemografik veri anketleri de, yaşlı kişiler için depresyon ölçekleri, yaşam kalitesini değerlendirmek üzere kısa formlarda hazırlanmaktadır. Bu sistemler çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçekleri uygulandığı ve diğer değişkenliklerinde alt ölçek puanları ile gerekli ilişkileri değerlendirilmektedir.Gerekli olan bulgulara ve çalışmalara sahil edilen yaşlıların, yaklaşık olarak 8’i kadın ve 34’ü erkekti ve yaş ortalamaları ise 60 ile 70 arasında olmaktaydı. Detaylı şekillerde incelenen değişkenlerden yaş, eğitim durumları, herhangi bir özrünün olup olmaması, günlük yaşamlarında ve işlerini yapmada zorlanma, sağlığıyla ilgili endişe olmaması gerekmektedir.

Yaşlıların Yaşam Kalitesinde Bulunan Sonuçlar 

Ayrıca huzur evi yaşlılarının herhangi bir hobisinin olması, kitap okuma, sosyal etkinliklere katılma, egzersiz yapma, depresyon, yeti yitimi ve algılanan bütün sosyal destek aşamalarında ise SF-36 alt ölçekleri ile de en anlamlı olarak gerekli ilişkilerinde bulunmaları sağlanmaktadır.Huzur evlerinde ve yaşlı bakım evlerinde olan ve gerçekleşen sosyal etkinliklerinin bütününün arttırılması ve yaşlı kişilerin kendilerine hobi olarak edinecekleri faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefler arasında gelerek artık bütün huzur evi ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır. Ayrıca bütün egzersiz programlarının olması burada ki yaşam kalitesini en olumlu şekillerde katkı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Huzurevlerinde depresyonun taranması ve ayrıca uygun tedavilerin de yapılması bile tek başına bu grupta yaşam kalitesini arttırmaya en etkili şekillerde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bunlar ile birlikte yeti yetimine neden olan bütün etkenlerin de kısa sürede belirlenerek ortadan kaldırılabilecek olan veya hafifletilebilecek olan etkenlere müdahale edilmesi de bu açılardan ve nedenlerden oldukça yararlı olmaktadır.

www.huzurevi.com