Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nedir

Miras hukuku; gerçek kişinin ölümü ve gaipliği halinde mal varlığının kimler arasında paylaşılacağını belirleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Tenkis davası da miras hukuku kapsamında görülen bir dava türüdür. Tenkis davalarına konu olan durumlar hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras bırakanın Yapmış Olduğu Bağışlamalardan Hangileri Tenkis Edilebilir

Miras sahibinin ölümünden önce veya vasiyetname ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarına tecavüz etmesine tenkis adı verilir. Örneğin miras sahibi mallarının hepsini bir çocuğuna vermişse hak sahibi olan diğer çocukların saklı paylarını ihlal etmiş olur. Bu durumda saklı paylı mirasçılar dava açarak tenkis edilen haklarının iadesini talep edebilirler. Bu davalarda sadece saklı paylı mirasçıların ihlal edilen hakları tenkis edilir. Tenkis davaları miras bırakanın mal varlığından hakkından fazla miras bıraktığı mirasçı ile 3.kişilere açılır. Miras bırakanın yapmış olduğu bağışlamaların hepsine tenkis davası açılamaz. Miras hukukunda miras bırakanın hangi bağışlamalarının tenkise tabi olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Miras bırakanın miras hakkı karşılığında oğluna iş kurması için bağışta bulunması, ölmeden önce oğlunun ya da kızının borcunu kapatması, kızına yüklü bir çeyiz bırakması tenkise konu olamaz. Ancak iki çocuğu olan bir mirasçı bir oğluna iş kurması için bağışta bulunmuş ve diğer oğluna böyle bir bağışta bulunmamış ise bağışta bulunulmayan oğul miras denkleştirmesi isteyebilir. Bütün bu konularda miras hukuku ilgilenmektedir. Miras hukukuna ilişkin davalar asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Tenkis davası açmak isteyen mirasçı asliye hukuk mahkemesine başvurarak bu davanın açılmasını sağlayabilir. Bu tür bir dava açmadan önce yasal hak ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi almak ve dava sürecinde hak kaybına uğramamak için avhandesahin.com sayfayı ziyaret ederek hukuki danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.