TAPU İPTAL DAVASI SÜRECİ NASIL İŞLER?

TAPU İPTAL DAVASI SÜRECİ NASIL İŞLER?

Tapu İptal Davası Dilekçe Yazımı

Gayrimenkul alımlarında çeşitli sorunlar çıkabilir. bu gibi sorunlardan mutlaka hukuki destek almalısınız. Eğer tapu kanunsuz bir formda düzenleniyorsa bu tapunun yeniden hukuka uygun ve gerçek bir forma kavuşması için hukuki destek almalısınız. Tapu iptal davası mülkiyet ile ilgilidir. Bu dava türünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de hakkınızı arayabilirsiniz. Fakat bunun için iç hukuk yollarının tüketilmesi gereklidir. Tapu iptal davasında açacağınız yer, gayrimenkulün bulunduğu yer olmalıdır. Eğer gayrimenkulün bulunduğu alanda dava açılmazsa dava usulden reddedilir. Tapu iptal davaları hakkında gibi hukuk bürolarından hukuki danışmanlık almak veya avukatlık hizmetlerini tercih etmek için hukuk büroları tercih edebilirsiniz. Bu sayede sürecin profesyonel bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilirsiniz.

En Çok Açılan Tapu İptal Davaları

Tapu iptal davalarında dilekçe yazılımının profesyonelce yapılması gereklidir. Bu dilekçede hukuka aykırı bulunan tüm etkenlerin doğru ve açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir. Tanıkların dinlenmesi ve keşif konularında da vurgulamaların yapıldığı tapu iptal davası dilekçesinde hak kaybına yol açılmaması için mutlaka avukatlardan destek almanız gereklidir. Asya hukuk mahkemelerinde açabileceğiniz tapu iptal davalarında birçok farklı sebep kalemi bulunur. Bunlardan öncelikli olanları faaliyette bulunan yer ile tapudaki parselin birbiriyle uyumlu olmaması ve yolsuz tescil nedeniyle açılması olabilir. Sair teknik hatalar sebebiyle açılabilen tapu iptal davalarında eğer başkası adına tescil edilen tapu kaydı varsa bu durumun yansıtılmadığı gerekçesiyle dava açabilirsiniz. Taşınmazlarla ilgili birçok farklı dava açılır. Bunlar aile konutu uyuşmazlığı, imar hukukundan kaynaklanan sebepler, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçersiz olması, kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılması, hukuki ehliyetsizlik ve mirastan mal kaçırma gibi sebepler olabilir.