İDARE VE TAM YARGI DAVALARI NEDİR?

İDARE VE TAM YARGI DAVALARI NEDİR?

İdare ve Tam Yargı Davaları Nereye Yapılır?

İdare ve tam yargı davaları, hukukta en çok danışılan dava türleri arasındadır. Tam yargı davası, idareye karşı açılan bir davadır. Bu davada mağdur olan kimse, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. İdarenin ihmali, eylemi veya işlemi gibi işlemlerde açılan bu davalar, iptal davası ile birlikte açılabilir. Dilerseniz bu davaları iptal davasından sonra da açabilirsiniz. Tam yargı davalarını temyiz mahkemesi ve bazı davalarda ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak nitelendirilen idare mahkemesine başvurabilirsiniz. Temyiz ettirmek istediğiniz kararlar içinse başvurunuzu Danıştay’a yapmanız gereklidir. Bu başvurular için gibi hukuk bürolarını tercih edebilirsiniz.

İdare ve Tam Yargı Davaları Kapsamında İstirdat Davası Niteliğinde Tam Yargı Davası

İstinaf kanun yolu başvurusunu tam yargı davalarına veya idare ve vergi mahkemelerinde açmak istiyorsanız başvurunuzu Bölge İdare Mahkemesi’ne yapmanız gereklidir. Tam yargı davaları da kendi içerisinde birçok farklı türe ayrışır. Bu türlerden en çok tercih edilen idare ve tam yargı davaları arasında tazminat davası niteliğindeki davalar yer alır. Bu davalar, yargı davası olarak geçer. Davanın açılabilmesi için idarenin kişiye eylemleri ve işlemleri ile zarar vermesi gereklidir. İdare ve tam yargı davalarının bir diğer kolu ise istirdat davası niteliğinde tam yargı davasıdır. Bu davalarda idarenin hukuka aykırı bir biçimde hesabına para geçirmesi gereklidir. Geri alma davası olarak da bilinen istirdat davası niteliğinde tam yargı davası kapsamında parasal değerin alınması söz konusudur. Bunların yanı sıra vergi davası niteliğinde tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan tam yargı davası da idare ve tam yargı davaları kapsamında ele alınan konular arasındadır. Bu davaların hangi tarafında olursanız olun hukuk büroları ile iletişime geçerek profesyonel hukuk desteği almalısınız.