Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Hukuku Nedir

Bireyler veya kurumlar arasındaki ilişkinin devlet yaptırımı ile düzenlenmesini sağlayan yasalar ve kanunlar bütünü hukuk olarak tanımlanır. Hukuk farklı alt dalları olan geniş bir alandır. Gayrimenkul hukuku da bireylerin veya kurumların taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıklarını gidermeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Konuyla ilgili geniş bilgiye href=" target="_blank" > sayfadan ulaşabilirsiniz. Bireylerin ya da kurumların birbirleri ile taşınmaz mal ilişkisi vardır. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir parçasıdır. Taşınmaz malın satışı, kiralanması, devri ve daha pek çok konuda taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Gayrimenkul hukuku bu tür uyuşmazlıkların yasalara uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlar. Anlaşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülen davalarla çözüme ulaştırılır. Taşınmaz mal ile ilgili uyuşmazlıkları konu olan davalar taşınmazın bulunduğu yerde bulunan mahkemelerde görülür.

En Sık Görülen Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Tapu davaları, istihkak davaları, izaley-i şuyu davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları en sık görülen gayrimenkul davalarıdır. Tapu davaları, tapu tescil ve tapu iptali gibi konularda yapılan hukuka aykırı düzenlemelerin düzeltilmesi ve varsa hak kaybının giderilmesi için açılan davalardır. İstihkak davaları, taşınmazın haksız yere işgal edilmesi durumunda açılan davalardır. Kamulaştırma davaları, özel mülkiyetin kamu yararına kullanılmak üzere kamulaştırılması üzerine ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılan davalardır. Kira davaları ülkemizde en sık rastlanan gayrimenkul davalarından biridir. Kiracı ya da ev sahibi tarafından açılabilir. Kira sözleşmesine konu olan taşınmazın kira bedeli, tahliyesi gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları gidermek için açılır. İzaley-i şuyu davası ise iki ya da daha fazla ortağı olan bir taşınmazın üzerindeki ortaklığı bitirmek üzere açılan davalardır. Gayrimenkul hukuku kapsamında taşınmaz malınız ile ilgili uyuşmazlıklarınızı gidermek ve hukuki yardım almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.