Haber Değeri Nedir?

Haber Değeri Nedir?

Haber Değeri Hangi Kriterlerden Oluşur?

Haber, belirli prensipler doğrultusunda oluşturulur. Bu prensipler doğrultusunda oluşturulan haberle değer kazanır. Haber değer, ilkeli yayıncılık için çok önemlidir. Haber; dramatik öykü, toplumun çoğunluğunu ilgilendiren, dikkat çeken hususlardan oluştuğunda değer kazanır. Haber değeri herhangi söylem ve eylemlerin hedef kitleye ulaştırılmasıyla kazanılır. Haberler, birkaç ilkeye göre oluşturulur. Haber değeri; yayın türü, yayın politikası, toplumdaki kültürel özellikler ve yayınlanma zamanına göre belirlenir. Reklam ve tanıtım amaçlı kesinlikle oluşturulmamalıdır. Anlamsız kelime ve cümleler haber diline aykırıdır. Haberler büyük ciddiyetle oluşturulmalıdır. https://www.trthaber.com/ sitesi kendi bünyesinde benimsediği yayıncılık ilkeleriyle haber içeriklerini hazırlayıp yayınlıyor.

Haber Değerleri Nasıl İncelenir?

Haber değeri, birkaç kritere göre belirlenmektedir. Haberlerin değer kazanmasına dair tabir Amerikalı siyasetçi ve gazeteci Walter Lippmann tarafından belirlenmiştir. Walter Lippman, Kamuoyu isimli kitapta olaylara gazetecilerin nasıl baktığını ele almıştır. Anlaşmazlık, açıklık, coğrafi yakınlık, sürpriz etkisi ve ilgi haber değerini belirleyen başlıca kriterlerdir. Bu kriterlerin üzerine eklenerek haber değeri kavramı daha çok zenginleştirilmiştir. Olumsuzluklara gönderme, kompozisyon, olayın kamuoyundaki karşılığı, olayların tahmin edilip edilmediği gibi kriterlerde haberlerin değer kazanmasında etkili olmuştur. Haber değerlerinin incelenmesi için birkaç soruya yanıt vermek gerekiyor. Olayın kaç defa gerçekleştiği ilk sorudur. Olayın güncel olup olmadığı ve çatışma unsuru bulunup bulunmaması da mutlaka araştırılmalıdır. Olayla bağlantılı olan kişiler arasında popüler isimlerin yer alıp almadığı, insanlarda merak uyandırıp uyandırmadığı, bilimsel yenilik ve bilgiler sunup sunmadığına da bakılır. Ayrıca toplumsal ve siyasal yanı olup olmadığı da özellikle araştırılmalıdır. Haber değeri için ele alınan olayın hedef kitlenin dikkatini çekip çekmediğine de bakılır. Haber değeri, itibar ve imaj bakımından çok önemlidir.