Askerde Yapılmaması Gerekenler

Askerde Yapılmaması Gerekenler

Türkiye'de Askerlik Hizmeti Nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, belirli bir yaşa gelmiş erkek bireylerin, zorunlu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde belirli bir süre görev yapması olayıdır.

Cep Telefonu Kullanmak

Askerlik, ciddi ve hata kabul etmeyen bir merci olduğu için, normal olarak bünyesinde birçok kural ve yasak barındırır. Dolayısıyla bu kural ve yasaklar neticesinde askerlikte yapılmaması gereken birçok eylem yer almaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; Cep telefonları bilindiği üzere günümüzde iletişimin en temel unsurudur. İletişimin yanı sıra fotoğraf çekme, video kaydetme, ses kaydı alma gibi özelliği bulunan cep telefonlarının, gizliliğin esas alındığı bir kurum olan askeriyeye sokulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

Askerden Kaçmak

Askerden kaçmak, askerde yapılmaması gereken şeylerin başında gelir. Nasıl ki askere gitmek bir vatan borcuysa, orada tüm zorluklara rağmen kalıcı olmakta bir o kadar vatan borcudur. Bu yüzden askerden kaçmak en büyük suçlardan birisidir ve bu suçu işleyenlere ağır cezai yaptırımlar uygulanır.Askeriyenin içerisinde bulunan çok pahalı eşyalardan tutun da bir tek kaleme kadar bütün eşyalar devlet malı sayılır ve bu eşyalara zarar vermek ceza alınmasına sebep olur.Askeriyenin temelinde ast-üst ilişkisi yatar. Kışlaya ilk adım atıldığı andan itibaren "askeri nezaket ve terbiye kuralları" öğretilir. Bu kuralların temelinde astların üstlerine saygı duyması en önemli unsur olarak belirtilir. Bu yüzden üstlere saygısızlık yapılmaması en önemli kuralların başında gelir. Askeriyenin temeli disiplindir. Bu yüzden ast veya üst fark etmeksizin hiç kimseyle tartışma içine girilip kavga edilmemelidir. Kavganın boyutuna bağlı olarak hafiften ağıra doğru çeşitli cezai işlemler yapılır.Bu yüzden askerde olabildiğince bu tür tartışmalardan ve kavgalardan kaçınmak gerekir.Silah, bilindiği üzere bir askerin temel muharebe aracıdır. Ancak kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Verilen silah boş dahi olsa, boş olup olmadığı elle ve gözle kontrol edilmeli ve herhangi bir canlıya doğrultulmamalıdır. Günümüzde, askeriyelerdeki kaza sonucu yaralanma ve ölümlerin birçoğunun sebebi silah şakalaşmalarından kaynaklıdır. Bu yüzden silahla şaka yapılmaması da askerde yapılmaması gereken şeylerin başında gelir.Her Türk askeri, sivil dahi olsa, TSK'yı temsil eder. Bu yüzden izinlerde alkol, uyuşturucu vs. kullanmak hem kendi imajını hem de TSK'nın imajını zedeler. Bu yüzden bu tür yasadışı olaylardan kaçınılmalıdır.